Hang tags

Hang tags er mærker eller små skilte, der ligesom prisskilte kun sidder på produktet i købssituationen – og fjernes før brug. Alligevel er hang tags i høj grad med til øge produktets værdi. Det kan enten være i kraft af en eksklusiv udformning, som understreger brandværdien, eller det kan være mere informative hang tags, der profilerer særlige egenskaber ved produktet. Form og størrelse på hang tags samt materialet og antallet af hang tags er med til at gøre dit brand unikt, og øge den oplevede værdi af produktet.

Samtidig kan du med hang tags tilbyde dine kunder at integrere stregkoder ved at printe dem direkte på et tag, eller blot gøre plads til labels, der kan sættes på efterfølgende. På den måde kan selv prisskiltet blive en del af produktets unikke brand.

Kontakt os, hvis du ønsker konkrete forslag til at forstærke netop dit brand. Vi har masser af ideer og kan hjælpe med at omsætte dem til design og færdigt produkt. 


Eksempler på hang tags
 

Branding makes the difference